De jongste koorbengels (koorleden van het 2de - 6de leerjaar) repeteren wekelijks op dinsdag, van 16.05 uur tot 17.15 uur.De oudste koorleden (koorleden uit het middelbaar) repeteren wekelijks op dinsdag, van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Na de repetitie komen ze dan samen voor een groepbevorderend moment.


Alle repetities gaan door in het koorlokaal in de Capucienenschool (Nachtegaallaan).Wil je ons koor vervoegen?
Klik dan op onderstaande link:Rondom Koor


De werkgroep ‘Rondom Koor’ bestuurt het SFJK en organiseert jaarlijks tijdens de vakanties enkele supertoffe  activiteiten. Op deze manier leren onze koorleden elkaar buiten het zingen beter kennen. Deze werkgroep bestaat uit Machteld Meyfroodt,  Ingrid Verfaillie, Siska Sockeel, Griet Crombez, Karen Christiaens, Olivier Reubrecht en Stijn Decramer.

En onze naam komt van...

Het Sint-FranciscusJongerenKoor dankt zijn naam aan het klooster Franciscushuyze.


Franciscus van Assisi werd in 1182 in Italië geboren.

Na een veldslag tussen zijn geboorteplaats Assisi en de stad Perugia in 1202 werd hij gevangen genomen. Daarop volgde een periode van ziekte.  Weer aan de beterende hand werd Franciscus bijzonder getroffen door het leed van de melaatsen, die in zijn tijd volledig uit de samenleving werden verstoten. Franciscus bekeerde zich tot een leven van armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen.


Later, in 1205, kreeg hij een visioen in het kerkje van San Damiano.

Hij wist zich aangesproken door de daar afgebeelde Gekruisigde: 'Franciscus, ga en herstel mijn Kerk.’ 

Hij trok zich als een kluizenaar terug in de eenzaamheid en wijdde zich aan de melaatsen, het herstellen van kerkjes en aan het gebed.

Zelf wilde hij de allerarmste zijn en  bedelde hij zijn dagelijks voedsel bij elkaar.

Dit voedsel deelde hij met mensen die nog minder hadden dan hem…


In 1225 daarna zong Francisus voor het eerst zijn bekende Zonnelied.  Franciscus stierf in 1226.

Wat vooraf ging...

 

Het Sint-FranciscusJongerenKoor werd ruim 20 jaar geleden opgericht. Kinderen en jongeren die graag zongen, konden samen een muzikale groep vormen.

Na enkele maanden werd de werkgroep “Rondom Koor” opgericht. Samen startten ze met het organiseren van enkele   toffe activiteiten.

Naast kerkelijke en christelijke liedjes ging dirigent Stijn ook op zoek naar hedendaagse nummers waarbij de koorleden een boodschap konden uitzingen.

Zowel op muzikaal als organisatorisch gebied groeide het koor tot het huidige concept.

Tussen de optredens en vieringen door kunnen de vrijwillige koorleden solo zingen; en dit verder oefenen.

Zo verlegden tientallen koorleden al meermaals hun grenzen.

Elke jaar brengen we in het begin van het jaar een evenement.

Heb je een vraag?

Contacteer ons!